REFERENČNÍ STAVBY 2013-2014-2015

09.12.2014 21:22

Vnitřní rozvody vody a ústředního topení v bytových domech - Štefánikova 280, 281, 924, 925, 926, Alešova 921, 922, 923 včetně opravy fasády, Bohumín

Provedení nových vnitřních rozvodů ústředního vytápění (ÚT), osazení termostatických ventilů včetně elektronických indikátorů topných nákladů a novou instalaci rozvodů teplé užitkové a studené vody v bytových domech včetně souvisejících stavebních prací a nutné výměny zařizovacích předmětů. U BD Alešova provedení opravy a nátěru fasády včerně opravy vnitřních omítek ve sklepních prostorách.

  • Druh:  Stavební práce
  • Hlavní předmět:  Stavební práce
  • Investiční náklady:  6 000 000 Kč bez DPH  
  • Datum zahájení :  červen .2014
  • Datum ukončení stavby :  říjen .2014

 

    

Vnitřní rozvody vody a ÚT v bytových domech Masarykova 733 a Komenského 535, Bohumín

Provedení nových vnitřních rozvodů ÚT, osazení termostatických ventilů vč. elektronických indikátorů topných nákladů a nové rozvody TÚV a studené vody vč. souvisejících stavebních prací a nutné výměny zařizovacích předmětů.

  • Druh:  Stavební práce
  • Hlavní předmět:  Stavební práce
  • Investiční náklady:   2 170 000 Kč bez DPH  
  • Datum zahájení realizace :  červen 2014
  • Datum ukončení realizace :  srpen 2014 


Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě na nám. T.G.Masaryka 226, Bohumín


Jedná se o realizaci rozvodu ÚT a TUV v bytovém domě č.p. 226 na nám. T.G. Masaryka včetně souvisejících stavebních prací. Napojení ze zdroje tepla pro ÚT a TUV ze  stávající předávací stanice v suterénu sousedního domu č.p. 936.

 

Druh:  Stavební práce
Hlavní předmět:  Stavební práce

Investiční náklady:  1 300 000 Kč bez DPH
Zahájení stavby:  červen.2013
Ukončení díla:  srpen 2013


Modernizace CZT Kopřivnice - Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice

Doba plnění: 2014

Investor – Teplo Kopřivnice s.r.o.

Generální dodavatel – HOCHTIEF a.s.

Subdodavatel strojní části (montáž DPS) – DaSt Inpo group  s.r.o.

Popis akce: Zdrojem tepla je plynová kotelna a parovodní VS firmy Komterm v areálu Tatry Kopřivnice. Ze zdroje jsou prostřednictvím nových venkovních tepelných rozvodů z předizolovaného potrubí napojeny OPS v jednotlivých objektech. Předávací stanice jsou navrženy jako kompaktní teplovodní předávací stanice s automatickým provozem s občasnou obsluhou s regulací topné vody pro ÚT a TV pro obytné domy.

Rozsah námi realizovaného díla: 70 ks KPS

Cena díla: 4 mil,- Kč bez DPH

Termín zahájení: leden 2014

Termín ukončení díla: listopad 2014
ČEZ Teplárenská - Napojení, osazení DPS v Novém Bohumíně

Investor: ČEZ Teplárenská

Zhotovitel: Tenza Brno a.s.

Subdodavatel: DaSt Inpo group s.r.o.

Část realizace: Montáž strojní části DPS, vnitřní rozvody

Investiční náklady: 1,3 mil. Kč bez DPH

Společnost ČEZ Teplárenská zahájila s městem Bohumín další etapu rozšíření soustavy centrálního zásobování teplem, tentokrát v Novém Bohumíně. V této městské části obyvatelé doposud vytápěli lokálními topidly přímo v bytech. Po napojení a zprovoznění dodávek v budovách I. etapy budou mít topení od září tohoto roku bez starostí díky napojení na centrální soustavu zásobování teplem. Ostatní objekty budou napojeny v roce 2015.

Projekt významně zvýší komfort bydlení tamních obyvatel. Z bytů zmizí vnitřní plynová topidla a nahradí je bezpečné radiátory s termostatickými ventily, které zajistí optimální tepelnou pohodu. Cílem realizace je napojení a realizace technologie pro dodávku tepla do bytových domů .

Realizace 2014 (červen-září): Objekty I. etapy v ulicích Štefánikova, Alešova, Komenského, Kostelní, Masarykova, Husova, Štefánikova a Tyršova.


Foto: ul. Studentská, napojení  domů na CZT


Realizace 2015 (leden-červen) Objekty II. etapy nacházející se v ulicích ČSA, Nádražní, 9. Května, Alešova, Studentská, Tyršova, B. Němcové, J. Palacha, Žižkovou, L. Janáčka, Sadová a tř. Dr. E. Beneš budou napojeny v roce 2015.
Úvodní stránka

V této rubrice nejsou žádné články.