"EPC - energetické úspory se zárukou

EPC - Energetické úspory se zárukou

Metoda EPC (z angl.. Energy Performance Contracting) představuje moderní způsob řešení rekonstrukce stávajících energetických systémů v budovách.

 

Investici - nákup nových technologií a modernizace energetického hospodářství zákazník postupně splácí až z dosahovaných úspor.

 

EPC metoda se využívá pro rychle návratné investice – instalace moderních vytápěcích systémů a sofistikovaných zařízení měření a regulace (rekonstrukce topných systémů, vysokoúčinné kotle, kogenerační jednotky, atd.). Na opatření stavebního charakteru (zateplení, výměna oken), které mají výrazně delší dobu návratnosti není  EPC metoda příliš vhodná.

 

EPC metoda, i když není příliš v povědomí, má v České republice relativně dlouhou historii. První projekt byl řešen již v roce 1993 a každoročně tento počet rychle narůstá. Zatím bylo dokončeno přes 200 projektů v objemu téměř za 4 miliardy Kč.     

 

 

Základními principy EPC metody jsou :

 1. Dodavatel smluvně zaručuje investorovi  objem energetických úspor. V případě, že není dosaženo ujednaných energetických  úspor je povinen zákazníkovi rozdíl uhradit.

 

 1. Klient splácí investici z dosažených energetických úspor, tzn. že nepotřebuje žádné vstupní finanční prostředky pro realizaci energeticky úsporných opatření.   

 

 

Jaké jsou výhody EPC ?

 • Dosažení úspor energie (25 – 50%) bez nutností vstupních investic, náklady splácíte ze vzniklých úspor
 • Smluvně garantujeme dosažení úspor energie, v opačném případě Vám doplatíme rozdíl
 • Získáte v nás jednoho dodavatele pro všechny stadia projektu, od koncepčního řešení až po realizační fázi, energetické služby jsou kompletní a na klíč.
 • Ručíme vždy za celkový výsledek, zaplaceno dostáváme jen tehdy, přinese-li projekt úspory energie v dohodnuté výši
 • Zhodnocení vlastního majetku prostřednictvím nových moderních technologií.
 • Máme stejnou motivaci jako Vy. Finanční i technické riziko neseme my, na rozdíl od tradičního dodavatelského vztahu, kdy většinu rizik nese zákazník a proti němuž stojí řada různých dodavatelů, kteří nejsou odpovědní za celkový výsledek.
 • Doba splácení dodávky 4 – 10 let.
 • Snížení provozních nákladů.

 

Pro koho je EPC metoda určena ?

 • Státní instituce a organizace, příspěvkové organizace a organizační složky státu
 • Kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace
 • Soukromé subjekty v nekomerční i v komerční sféře

 

Pro jaké objekty je metoda EPC vhodná ?

 • V objektech, ve kterých lze snížit spotřebu energie
 • V objektech, kde je potřeba rekonstrukce energetického systému

 

Typy objektů

 • Školské objekty (mateřské, základní, střední i vysoké školy, domovy mládeže)
 • Zdravotnická zařízení ( nemocnice, lázně, sanatoria, léčebny)
 • Kulturní a sportovní zařízení (divadla, kulturní domy, stadiony, sportovní haly)
 • Objekty v majetku či správě státu, krajů, měst a obcí
 • Komerční objekty (kancelářské budovy, průmyslové objekty, hotely)

 

 

Náš moderní dodavatelský model obsahuje :

 

 1. Analytickou a projektovou fázi, do které je zahrnut :
  1. Výběr vhodného objektu pro připravovaný projekt
  2.  Návrh, koncept  a projektová dokumentace úsporných opatření
  3. Plán financování projektu

 

 1. Realizační fáze
  1. Dodání a montáž technologií
  2. Uvedení  technologických celků do provozu

 

 1. Provozní fáze
  1. Zaškolení zaměstnanců zákazníka a metodický dohled
  2. Měření a sledování spotřeby energie
  3. Energetický managment, který obsahuje posuzování dosažených úspor a dlouhodobou součinnost se zákazníkem za účelem optimalizace energetického hospodářství (možno zajištění provozu dodavatelsky – outsourcing)

 

 

Jednotlivé fáze projektu EPC

 

(ESCO –  Energy Service Company, firma energetických služeb - dodavatel)