Radiový systém Siemeca AMR - dálkový odečet indikátorů topných nákladů a vodoměrů

03.12.2015 18:26

Bezdrátový systém pro dálkové odčítání


Bezdrátový systém pro dálkové odečítání spotřeby měřičů energie.

 

Vlastnosti

  • Systém Siemeca AMR je založen na standardizované radiové technologii v kmitočtovém pásmu 868MHz.

  • Vyniká přímou instalcí s jednoduchou obsluhou a rozsáhlou nabídkou příslušenství.

  • Může být přizpůsoben pro různé typy budov a různě rozsáhlé systémy.

  • Možnost integrace M-Bus přístrojů do radiového systému.

  • Dálkový odečety lze provádět po síti GSM nebo po jakékoli počítačové síti, např. v rámci kabelových televizních rozvodů.

Aplikace

  • Hlavní oblastí použití jsou objekty, kde je energie (teplo, voda, elektřina a plyn) dodávána jednotlivě více uživatelům, jako jsou bytové domy a komerční budovy.

  • Díky jednoduché instalaci radiového systému je vhodný u nových budov i při rekonstrukci starších objektů.

Výhody

  • Přínosy pro nájemníky: v bytech zůstává zachováno soukromí, protože při odečtech není nutné sjednávat přístup do bytů.

  • Přínosy pro správní firmy: snížení provozních nákladů, nedochází k chybám při zapisování údajů o spotřebě, jakákoliv porucha měřiče nebo jeho násilné poškození se při dálkovém odečtu včas projeví.


Na základě  upřesněných požadavku Vám rádi  vypracujeme  cenovou nabídku.