Nové technické normy o kterých je dobré vědět:

17.04.2012 22:46

Prosinec 2011

ČSN EN14154-1+A2,2+A2 (25 7811) kat.89649 a 89650 Vodoměry-část 1: Všeobecné požadavky, část 2: Instalace a podmínky použití