Měření a odstranění hlučnosti, hydraulické vyregulování, měření dosažených teplot topných soustav, zdrojů tepla

01.12.2015 12:00

Naše firma provádí podrobnou analízu měřením, včetně následného návrhu (případně i provedení) opatření k odstranění hlučnosti, spojené zejména s provozem topných soustav, TRV ventilů, zdrojů tepla a výměníkových stanic.

Pro výše uvedené činnosti a za účelem provedení zmapování jejich stavu a následně zjištění příčin, využíváme příslušnou digitální měřicí techniku + dlouhodobé zkušenosti našich techniků.

Zejména provádíme kvalifikované měření dosažených technických parametrů, včetně vystavení  příslušného protokolu pro hydraulické seřízení otopných soustav, měření diferenčních tlaků, průtoku, tlakové ztráty topných rozvodů, hlučnosti.  Veškerá měření provádíme jen  na základě kalibrované digitální měřicí techniky. Ceník za prováděné služby (dle rozsahu) zašleme na vyžádání dle rozsahu měření.