Kotlíková dotace 2016 !

01.12.2015 18:58

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ

Dne 15. 7. 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na realizaci krajských programů na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech – tzv. kotlíkové dotace. Tato výzva, která trvala do 30. 9. 2015, byla určena všem krajským úřadům a Moravskoslezský kraj předložil projekt s názvem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ jehož cílem bude motivovat majitele nevyhovujících zdrojů vytápění k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.  Celkový předpoklad je výměna přes 3 000 kotlů.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení krajského projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání žádostí – předpokládaný termín zveřejnění výzvy 18. prosince 2015 a příjmu žádostí – od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.

Základní informace a podmínky pro získání dotace na výměnu kotle jsou uvedeny v sekci KOTLÍKOVÉ DOTACE.


Odkaz na podrobné informace k výzvě na kotlíkovou dotaci v rámci  moravskoslezského kraje  :  https://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/